Claudius Õigusbüroo – õigusabi ja esindus kohtumenetluses

Claudius Õigusbüroo esindab kliente tsiviil- ja halduskohtumenetluses ning vahekohtus, sealhulgas kohtueelsetes ning kohtulikes kompromissiläbirääkimistel eesmärgiga saavutada mõlemaid vaidluspooli rahuldav kokkulepe mõistliku aja jooksul. Samuti nõustame kliente kõigis täitemenetlusega seotud küsimustes, aitame nii alustada kui lõpetada täitemenetlust. Koostame Teile vajalikud dokumendid ning teostame vajalikud toimingud.

Tulenevalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 15 on igaühel õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Põhiseaduse § 25 sätestab igaühe õiguse talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele.

Claudius Õigusbüroo igapäevane tegevus on seotud:

  • § küsimuste ja toimingutega, mis puudutab tsiviilkohtumenetlust;
  • § küsimuste ja toimingutega, mis puudutab halduskohtumenetlust;
  • § küsimuste ja toimingutega, mis puudutab täitemenetlust.

Lisaks aitab Claudius Õigusbüroo leida lahendusi muudes Teile olulistes küsimustes. Teie parimaks abistamiseks võtke julgelt ühendust meie juristiga! Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.

Õigusabi Claudius Õigusbüroo õigusblogist

Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga kontaktivormi kaudu!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.