Claudius Õigusbüroo – mittetulundusühingu, korteriühistu ja korteriomaniku õigusabi

Claudius Õigusbüroo nõustab kliente kõikides ühinguid ja ühistuid puudutavates küsimutes. Abistame Teid mittetulundusühingute, sihtasutuste ja korteriühistutega, samuti hooneühistute ja seltsingute ning eluasemega seonduvas. Oleme Teie partneriks erinevate ühingute ning ühistute jms asutamisel, lõpetamisel ja juhtimisel. Koostame Teile erinevad lepingud ja dokumendid, esindame nii era- kui juriidiliste isikute ees, ametiasutustes, kohtus. Vajadusel viime läbi erinevaid õigusalaseid koolitusi, mis aitavad paremini aru saada ühingu, ühistu vms olemusest, juhtimisest ja erinevatest juriidilistest aspektidest.

Tulenevalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 48 on igaühel õigus koonduda mittetulundusühingutesse ja -liitudesse. Erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti kodanikud. Keelatud on ühingud, liidud ja erakonnad, kelle eesmärgid või tegevus on suunatud Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele või on muul viisil vastuolus kriminaalvastutust sätestava seadusega. Ainult kohus võib õiguserikkumise eest ühingu, liidu või erakonna tegevuse lõpetada või peatada, samuti teda trahvida.

Claudius Õigusbüroo abistab Teid kõiges, mis puudutab:

  • § mittetulundusühinguid;
  • § sihtasutusi;
  • § hooneühistuid;
  • § korteriühistuid;
  • § korteriomanike ühisust;
  • § seltsinguid;
  • § korteriomandit;
  • § hoonestusõigust;
  • § rendi- ja üürilepinguid;
  • § asutamislepinguid, põhikirju, otsuseid jms.

Lisaks aitab Claudius Õigusbüroo leida lahendusi muudes Teile olulistes küsimustes. Teie parimaks abistamiseks võtke julgelt ühendust meie juristiga! Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.

Õigusabi Claudius Õigusbüroo õigusblogist

Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga kontaktivormi kaudu!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.