Õigusabi haldusasjades kiirelt, soodsalt ja mugavalt!

Claudius Õigusbüroo nõustab kliente kõigis riigiõiguse ja haldusmenetlusega seotud valdkondades. Osutame Teile õigusabi põhiõiguste kaitset puudutavas osas, samuti  pakume õigusnõu nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele küsimustes, mis puudutavad riigi ja omavalitsuste, sealhulgas erinevate ametkondade (Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet jne) tegevust ja erinevaid otsuseid. Aitame Teil koostada vajalikud dokumendid, esindame kohtus, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees, teostame vajalikud toimingud.

Tulenevalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 9 on põhiseaduses loetletud kõigi ja igaühe õigused, vabadused ja kohustused võrdselt nii Eesti kodanikel kui ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja kodakondsuseta isikutel. Põhiseaduse § 15 sätestab igaühe õiguse pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist. Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus.

Claudius Õigusbüroo abistab Teid küsimustes, mis puudutab:

  • § kodakondsust;
  • § välismaalaste õiguslikku seisundit;
  • § vähemusrahvuste õiguslikku kaitset;
  • § põhiõigusi, -vabadusi ja –kohustusi;
  • § riigikorda ja valitsemist;
  • § maksuõigust;
  • § planeerimis- ja ehitusõigust;
  • § riigihankeid;
  • § avalikku teenistust.

Lisaks aitab Claudius Õigusbüroo leida lahendusi muudes Teile olulistes küsimustes. Teie parimaks abistamiseks võtke julgelt ühendust meie juristiga! Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.

Õigusabi Claudius Õigusbüroo õigusblogist:

Parkimistrahv, viivistasu otsus - sain „trahvi“?
Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga kontaktivormi kaudu!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.