Claudius Õigusbüroo – kõrged erialased teadmised ja praktilised kogemused

Claudius Õigusbüroo pakub võimalust liituda oma noorusliku ja edumeelse meeskonnaga. Otsime inimesi, kes soovivad realiseerida oma kõrged erialased teadmised ja praktilised kogemused ning võtta vastu uusi väljakutseid. Äsja ülikooli lõpetanutele pakume võimalust alustada oma edulugu meiega.

Claudius Õigusbüroo soosib paindlikke töövorme. Paindlikud töövormid tähendavad meie jaoks:

 • § ajapaindlikkus – õigusbüroo juristid töötavad määramata tööajaga, kandes täielikku vastutust selle eest, et kliendi ülesanne oleks täidetud kvaliteetselt ja tähtaegselt;
 • § kohapaindlikkus – õigusbüroo juristid töötavad nii kontoris kui väljaspool tavapärast töökohta;
 • § lepingu paindlikkus – õigusbüroo sõlmib oma juristidega nii tähtajalisi kui tähtajatuid töölepinguid, samuti võimaldame töötada projektipõhiselt ja erineva koormusastmega;
 • § funktsionaalne paindlikkus – õigusbüroo soosib mitmekesiseid ja muutuvaid tööülesandeid, et tagada juristidele vaheldus ning võimalus arendada end erinevates valdkondades.

 

Uus kandideerimine avatud alates 6.11.2020!

Claudius Õigusbüroo pakub tööd väga hea vene või inglise keele oskusega juristile!

Ametipositsioon: jurist

Nõutud kvalifikatsioon: Claudius Õigusbüroos on juristina töötamise eelduseks vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon õigusteadustes

Nõutud töökogemused: minimaalselt 3 aastat (juristina)

Leping: töötamine käsunduslepingu alusel osalise tööajaga

Tasu: kokkuleppel

Tähtaeg: kandideerimine tähtajatu

Claudius Õigusbüroo ootab oma meeskonnaga liituma õiguskraadiga inimesi,

 • § kes on lõpetanud õigusalased õpingud;
 • § kellel on väga head teadmised nii siseriiklikust, Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisest õigusest, tsiviil- ja haldusõigusest, sh tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetlusest;
 • § kes valdavad kõrgtasemel eesti keelt ja tunnevad õiguskeele termineid;
 • § kes valdavad väga hästi vähemalt ühte võõrkeelt – eelistatuna vene või inglise keelt;
 • § kes oskavad kasutada arvutit ja arvutiprogramme tasemel, mis on vajalik oma töökohustuste nõuetekohaseks täitmiseks;
 • § kellel on kõrge analüütilise ja strateegilise mõtlemise võime;
 • § kellel on väga hea eneseväljendamise ja argumenteerimise oskus;
 • § kellel on lai silmaring, hea suhtlemisoskus ja arusaamine kliendikesksest teenindusest;
 • § kellel on kõrge pingetaluvus, keskendumisvõime ja enesedistsipliin;
 • § kes on täpne, korrektne, paindlik, kõrge eetilise käitumise ja rõõmsa ning avatud ellusuhtumisega;
 • § kes jagab õigusbüroo väärtusi ja eesmärke;
 • § kes omab oskust töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;
 • § kes on valmis võtma vastutust.

Kandideerimiseks palume saata meile oma CV ja motivatsioonikiri ning koopiad õiguskraade tõendavatest dokumentidest märgusõnaga “karjäär” e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või tavapostiga kontaktides toodud aadressile.

Kandidaadi sobivus ametikohale selgitatakse välja kahes voorus:

 • § dokumendivoor - kandidaadi sobivuse hindamine CV, motivatsiooni- ja soovituskirjade, õiguskraade tõendavate dokumentide põhjal;
 • § vestlusvoor - vestluse käigus hinnatakse kandidaadi isiksuseomadusi ja üldisi arusaamasid (hoiakud) ning nende vastavust õigusbüroo väärtustele, eetikakoodeksile ja seatud eesmärkidele.

Claudius Õigusbüroo tagab uuele töötajale kokkulepitud töötasu ning võimaluse võtta osa õigusbüroo ühistest töövälistest üritustest.

Contact a lawyer of Claudius Law Office by the contact form!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Law Office respects your right to privacy, we will process your personal details and information provided to us only in the extent necessary of giving you the best legal aid!