Õigusabi osutamise tingimused ja õigusteenuste hinnakiri

Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades alates nõustamisest kuni kohtus esindamiseni. Oleme keskendunud teenuse osutamisele läbi interneti (Skype, e-post, e-toimik jms), et võimaldada klientidel hoida kokku aega ja raha ning muuta klientide elu mugavamaks. Kliendid võtavad meiega ühendust läbi kodulehe kontaktivormi, e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või helistades telefonil (+372) 53 477 636. Vajadusel või kliendipoolse soovi korral kohtub Claudius Õigusbüroo jurist kliendiga viimase asu- või tegevuskohas.

Õigusabi parimaks osutamiseks tutvu:

 • Õigusabi osutamise üldised tingimused
 • Õigusteenuste hinnakiri
 • Õigusteenuste maksetingimused
 • UUDIS! Claudius Õigusbüroo võimaldab tasuda õigusabiteenuste eest osamaksetega! Küsige julgesti! Võtke meiega ühendust kontaktivormi, e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kaudu või helistades (+372) 53 477 636.

Õigusabi osutamise üldised tingimused

§ Claudius Õigusbüroo on internetipõhine õigusbüroo. See tähendab, et kaasaegsed tehnilised lahendused võimaldavad meil osutada kiiret, soodsat ja mugavat õigusabi e-posti ja Skype vahendusel ning määravaks pole kliendi asu-, elu- või tegevuskoht. Nii nõustavad meie juristid kliente üle Eesti, samuti osutame õigusabi klientidele, kes viibivad välisriigis. Klientidele, kes soovivad kohtumist või dokumentide edastamist traditsioonilisel moel, leiame sobiva koostöövormi.

§ Esmakordsel pöördumisel soovitame meiega ühendust võtta e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kaudu. E-kirjas palume võimalikult täpselt oma sõnadega kirjeldada, mis Teiega juhtus ja/või milles vajate meie abi. Kindlasti lisage oma ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed. Vastame Teie pöördumisele esimesel võimalusel. Oma vastuses toome Teile välja Teie asja lahendamise võimalused, anname hinnangu teenuse hinna ligikaudse maksumuse osas ning juhised edaspidiseks koostööks. Vajadusel võtab Claudius Õigusbüroo jurist Teiega ühendust telefoni teel. Soovi korral osta õigusabi Claudius Õigusbüroost, sõlmitakse Teiega õigusabi osutamiseks kliendileping ning vormistatakse muud vajalikud dokumendid.

§ Õigusabi osutamine e-posti ja Skype vahendusel seisneb põhiliselt selles, et Claudius Õigusbüroo juristid suhtlevad klientide, erinevate osapoolte, kohtu ning muude institutsioonidega, peamiselt e-posti, e-toimiku ja Skype vahendusel. Nii edastab klient meie juristile vajalikud dokumendid ja informatsiooni e-posti või Skype vahendusel. Juhul, kui kliendil pole võimalik edastada dokumente e-posti või Skype teel, lepitakse kliendiga kokku aeg kohtumiseks ning dokumendid antakse juristile üle isiklikult.

§ Võttes Claudius Õigusbürooga ühendust veebilehe kontaktivormi kaudu, palume täita kõik kontaktivormi lahtrid ning kindlasti lisada oma ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed. Analoogselt pöördumisega e-posti ja Skype teel, võetakse Teiega esimesel võimalusel ühendust, tuuakse välja asja lahendamise võimalused, antakse hinnang teenuse hinna ligikaudse maksumuse osas ning juhised edaspidiseks koostööks.

§ Claudius Õigusbüroo ei osuta õigusabi telefoni teel, välja arvatud informatsiooni edastamine lepingulistele klientidele või kui õigusabi osutamises telefoni teel on kliendiga individuaalselt kokku lepitud. Esmakordsel pöördumisel Claudius Õigusbüroo poole telefoni teel, antakse Teile edaspidise tegutsemise juhised või lepitakse kokku aeg kohtumiseks. Telefoni teel anname informatsiooni üldistes küsimustes, mis on seotud Claudius Õigusbüroo teenuste, töökorralduse või muu taolisega.

§ Claudius Õigusbüroosse saab helistada nii laua- kui mobiiltelefonilt. Lisaks on meil oma klientidele hea uudis - meile on võimalik helistada kasutades selliseid moodsaid lahendusi nagu Skype. Nii avaneb Teil võimalus helistada meile ka välisriigist säästes raha sideteenustelt.

§ Claudius Õigusbüroo on kohustatud pidama õigusabi osutamisega seotud teostatud tööde arvestust viie minuti täpsusega.

§ Claudius Õigusbüroo jurist alustab tööd peale ettemaksu või arvel toodud summa täielikku laekumist Claudius Õigusbüroo arvelduskontole, kui kokku pole lepitud teisiti.

§ Kliendilepingu sõlmimiseks vajalike andmete loetelu edastatakse kliendile e-posti teel.

Õigusteenuste hinnakiri

Õigusteenuse täpsem hind kujuneb sõltuvalt töö iseloomust, keerukuse astmest (spetsiifilisus) ja töömahust.

  • Esmane konsultatsioon ja dokumentidega tutvumine - alates 70 eurot tund*
  • Järgnev konsultatsioon ja dokumentidega tutvumine – alates 100 eurot tund
  • Konsultatsioon Skype vahendusel – alates 70 eurot tund*
  • Konsultatsioon, dokumentidega tutvumine, esindus perekonnaõigusega seotud küsimustes (elatis, hooldusõiguse muudatused, suhtlemise kord) - alates 100 eurot tund
  • Hagiavalduste, lepingute ja muude dokumentide koostamine – alates 100 eurot tund**
  • Maksekäsu kiirmenetlus – alates 80 eurot dokument*
  • Äriühingu või muu ühingu asutamine – alates 450 eurot***
  • Äriaadress (juriidilise aadressi majutusteenus) – alates 24 eurot kuu****
  • Esindamine kohtus, ametiasutuses, muude isikute ees – alates 100 eurot tund
  • Õigusaudit – alates 100 eurot tund
  • Muu õigusnõustamine või õigustoimingu sooritamine – alates 100 eurot tund
  • Sõidukulu – 30 eurosenti kilomeeter
  • Sõidu ajakulu – 100 eurot tund
  • Õigusalase koolituse läbiviimine – alates 100 eurot tund

Meie büroos on võimalik ka kasutada internide teenuseid. Internid abistavad lihtsamate dokumentide koostamisel. Hind kokkuleppel.

Juhul, kui Teie maksevõime on väike ja Te ei saa endale advokaadi teenuseid lubada, on võimalik tasuda õigusabiteenuste eest osamaksetega või protsendi alusel tulemustasuna osamaksete kaupa.

Projektide puhul teeme Teile individuaalse pakkumise, kus arvestuse aluseks ei ole juristi töötund.

Juhul, kui klient teeb teenuseosutajale ülesandeks käsundi täitmise või avaldab käsundi täitmiseks vajaliku informatsiooni vähem kui kolm (3) tööpäeva enne käsundi täitmise tähtpäeva, korrutatakse tunnitasu kordajaga 1,5. Käsundi täitmisel kliendi nõudel väljaspool teenuseosutaja tavapärast tööaega (E-R 08.00-18.00) või puhkepäevadel ja riiklikel pühadel korrutatakse tunnitasu kordajaga 2. Kiirtöö puhul (valmis 24 tunni jooksul) korrutatakse tunnitasu kordajaga 3.

NB! Hindadele lisandub käibemaks 20%.

* Meie eesmärk on pakkuda klientidele esmakordsel pöördumisel meeldivaid ja soodsaid lahendusi.

** Lepingu ja hagi koostamise minimaalne tasu on 360 eurot

*** Lisanduvad riigilõivu- ja notaritasud või muud taolised tasud.

**** Posti töötlemiseta.

Õigusteenuste maksetingimused

§ Peale esmast konsultatsiooni (esmase konsultatsiooni käigus selgitatakse koostöös kliendiga asja olemus, tuuakse välja asja lahendamise võimalused, antakse hinnag teenuse hinna ligikaudse maksumuse osas ja ülesande lahendamise võimalik tähtaeg), sõlmitakse kliendi soovi korral osta õigusabiteenust Claudius Õigusbüroost, kliendi ja Claudius Õigusbüroo vahel õigusabi osutamiseks kliendileping. Kõik arved esitatakse kliendile tulenevalt kliendilepinguga või läbirääkimiste käigus kokkulepitule.

§ Arve tasutakse kliendi poolt hiljemalt arvel näidatud kuupäeval. Maksetähtaeg arve tasumiseks määratakse tulenevalt osutatava õigusteenuse iseloomust, võimalusel arvestatakse maksetähtaja määramisel kliendi soovidega. Kui Claudius Õigusbüroo ja klient lepivad omavahel kokku ettemaksus, on ettemaksu suurus vähemalt pool hinnapakkumises toodud summast. Eelarve ei ole juristile siduv, kuid ta kohustub teavitama klienti selle ületamisest.

§ Juhul, kui kliendi ülesande täitmine kestab üle ühe kalendrikuu ja klient tasub õigusteenuste eest igakuiselt, esitab Claudius Õigusbüroo kliendile kirjaliku aruande hiljemalt iga kuu kümnendaks kuupäevaks eelmisel kuul teostatud tööde ja kulutuste kohta.

§ Kirjalikult kooskõlastatult kohustub klient tasuma kõigi ülesande täitmise asjaajamisega seotud kulude eest, sealhulgas riigilõivud ja notaritasud, kulutused seoses väljasõitude ja transpordiga, spetsialisti abi ja tehnikavahendite kasutamisega ja muud vajalikud kulutused.

§ Esmase konsultatsiooni tasu tuleb tasuda enne konsultatsiooni, kui kokku ei lepita teisiti.

§ Viivis maksete mittekohase teostamise eest on 0,2% päevas mittekohaselt tasutud summast, ülekande sooritamise päev kaasa arvatud.

§ Claudius Õigusbüroo võimaldab erijuhtudel tasuda õigusteenuste eest osamaksetega tingimusel, et klient pole jäänud maksetega viivitusse teistele ettevõtjatele või isikutele. Sellisel juhul kontrollib Claudius Õigusbüroo enne lõpliku otsuse langetamist kliendi tausta ametlikust maksehäireregistrist või muudest andmebaasidest, mida Claudius Õigusbüroo peab vajalikuks informatsiooni hankimiseks kliendi maksevõime kohta. Õigusabiteenuse eest osamaksetega tasumise korral on klient siiski kohustatud tasuma ettemaksu, kui kliendiga ei lepita kokku teisiti.

Võtke õigusabi saamiseks ühendust Claudius Õigusbüroo juristiga kontaktivormi kaudu!
Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Claudius Õigusbüroo austab Teie õigust eraelu puutumatusele ning töötleb Teie isikuandmeid ja meile usaldatud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik Teile parima õigusabi osutamiseks.